Nodarbības

Piedāvāto tehniku klāsts

Klasiskā deja

Klasiskā deju un klasiskā deja uz puantēm

Klasiskā deja ir pamats visiem deju stiliem, kurš māca dejotājam pašdisciplīnu, attīsta izturību, kāju un roku koordināciju, kā arī trenē visas ķermeņa muskuļu grupas, padarot saites un locītavas elastīgas. Stāja, roku un kāju pozīcijas, pēdu un locītavu lokanība, muguras fleksibilitāte, stiprība, vieglums un grācija – tas viss ir klasiskās dejas pamatā. Klasiskās dejas nodarbība sastāv no šādām daļām: uzdevumi pie stangas, uzdevumi zāles vidū, allegro – lēcieni, uzdevumi uz puantēm (sieviešu nodarbībā). Klasiskā deja tiek pielietota arī maziem bērniem, jau sākot no 3 gadu vecuma. Tā tiek saukta par bērnu horeogrāfiju. Horeogrāfijas stunda sākas ar uzdevumiem uz grīdas, un tās galvenais mērķis ir sagatavot bērna augumu vēlākam darbam pie stangas. Un lai šīs darbs pie stangas varētu būt kvalitatīvs, bērna ķermenim ir jābūt maksimāli sagatavotam, pateicoties grīdas stundai. Ķermenim jābūt stipram, ar perfektu stāju, ar labu balansa izjūtu, ar pietiekamu gūžu izvērstību, pēdu fleksabilitāti un roku plastiku.

Mūsdienu deja un dejas improvizācija

Mūsdienu deja savieno vairākas deju tehnikas, metodes un kustību formas, lai sniegtu savu neatkātojamu rezultātu. Šīs stils veic vispusīgu ķermeņa un prāta attīstību, jo tiek izmantoti fizikas likumi. Dejotājs mācās apzināti pielietot enerģijas plūsmu – ieelpa/izelpa, lēciens/kritiens, saspringums/atbrīvotība, statika/dinamika, kustību inerce. Galvenais mērķis ir attīstīt ritma izjūtu, muzikalitāti, elastīgumu un koordināciju. Tiek doti aktieriskie pamati, lai dejotājs spētu ātri reaģēt pēc situācijas un atrast intersantu risinājumu. Deju iestudējumos ir svarīga soļu un kombināciju saprašana un sava radošuma apzināšanās, kas detalizēti tiek atstrādāts deju zālē.

Dance Mix

Šīs deju stils sniedz dejotājiem izpratni par dejas mākslas daudzveidību, vispusīgi attīstot dejotprasmi. Strādājot grupā tiek veltīta liela uzmanība disciplīnai un komandas darbam, lai bērniem būtu izpratne par kolektīva kultūru un uzvedību. No otras puses, katram bērnam ir individuālā pieeja, lai dejotājs varētu veidot savu harmonisku un kreatīvu personību. Dance Mix pamatā ir atsevišķu elementu un kombināciju apguve, kā arī nodarbībās tiek izmantoti dejas improvizācija, akrobātikas elementi, radoši uzdevumi un spēles uz iztēli un fantāziju.

Repertuārs

Katrai deju studijas grupai tiek iestudētas dejas, kuras atbilst bērnu vecumam un dejotprasmes līmenim. Repertuāra veidošanā tiek izmantotas visas deju tehnikas, kuras tiek mācītas konkrētai grupai. Galvenais uzdevums ir ļaut bērniem emocionāli izpausties katrā iestudējumā, parādīt kā savus panākumus deju tehnikās, tā arī justies droši un komforti uz skatuves.

Akrobātikas pamati

Bērni apgūst akrobātikas pamatelementus, vienlaicīgi stiprinot savu fizisko ķermeni. Daudzi akrobātikas elementi tiek iesaistīti deju kompozīcijās, kuri padara deju kompozīcijas sarežģītas un interesantas. Bērni akrobātikas nodarbībās apgūst arī balansa, koordinācijas un lokanības vingrinājumus.

Citi pakalpojumi, ko mēs piedāvājam:

  • deju iestudējumi
  • individuālās nodarbības
  • veidojam horeogrāfijas dziedātājiem
  • piemeklēsim interesantu ideju kāzu dejai, vai vecpuišu-vecmeitu ballītes dejai

Deju studijai ir licencēta programma:
Dejas improvizācija
Nr. – DIKS-15-228-ail