Turpinās jauno dalībnieku uzņemšana vecumā no 5-7gadiem.

Tel. 29684055